top of page

Magatartási kódex / Content and Conduct PolicyNagymértékben függünk attól, hogy a felhasználóink hogyan és értesülnek-e olyan tartalmakról, amelyek sérthetik a szabályzatunkat. Miután értesítést kapunk a szabályzat lehetséges megsértéséről, felülvizsgálhatjuk a tartalmat, és intézkedéseket hozhatunk, beleértve a tartalomhoz való hozzáférés korlátozását, a tartalom eltávolítását, valamint a felhasználó NewEnglandHungarians.org termékekhez való hozzáférésének korlátozását vagy megszüntetését. Megjegyezzük, hogy művészeti, oktatási vagy dokumentációs megfontolások alapján, vagy ha a nyilvánosság számára egyéb jelentős előnyökkel jár, nem teszünk lépéseket; kivételeket tehetünk ezen irányelvek alól.


Tiszteletben tartjuk a szólásszabadságot, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a NewEnglandHungarians.org az üzleti életre és az ahhoz kapcsolódó témákra specializálódott.


Időnként módosítjuk ezeket az irányelveket, ezért kérjük, hogy frissítésekért nézzen vissza ide. Az alábbiakban felsorolt irányelveken túlmenően vegye figyelembe, hogy számos termék és funkció további irányelvekkel és feltételekkel rendelkezhet!Kérjük, ellenőrizze a megadott linkeken ezeket a követelményeket!

Az Ön tartalmaiért való felelősségvállalás


Ön felelős egyedül a tartalmáért, és ha egyszer közzétette, azt nem lehet bármikor visszavonni. Ön vállalja az Ön tartalmával kapcsolatos összes kockázatot, beleértve azt is, hogy bárki megbízik annak minőségében, pontosságában vagy megbízhatóságában.


Ön kijelenti, hogy Ön a tulajdonosa vagy rendelkezik a tartalmainak az itt leírtak szerinti használatához és engedélyezéséhez szükséges engedélyekkel.


Ön nem sugallhatja azt, hogy tartalmai bármilyen módon a NewEnglandHungarians.org által szponzorált vagy támogatott lenne.

Önt felelősségre vonhatják, ha az Ön tartalma hamis, szándékosan félrevezető vagy rágalmazó dolgokat foglal magába. Esetleg sérti bármely harmadik fél jogát, beleértve bármilyen szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, erkölcsi jogot, magánélethez való jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely más szellemi tulajdonjogot; illetve jogellenes anyagot tartalmaz, beleértve a törvénytelen gyűlöletbeszédet vagy pornográfiát.


Akkor is felelősségre vonás járhat, ha kihasználja vagy más módon károsítja a kiskorúakat. Tartalmai továbbá más rendelkezéseknek is meg kell felelniük, így nem sérthet vele más, itt nem felsorolt törvényt, vagy rendeletet.

Az Ön tartalmainak felhasználási feltételei


Ön a továbbiakban örökös, visszavonhatatlan, világméretű, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a NewEnglandHungarians.org (weboldal) számára, hogy az Ön által a NewEnglandHungarians.org fiókjában megadott, az Önre és vállalkozására vonatkozó alapvető információkat (például a vállalkozás nevét, székhelyét, telefonszámát, érdeklődési körét, üzleti kategóriáját, nyitvatartási idejét, szolgáltatásait, termékleírását, szövegét, videóit, tartalmát és weboldalát) reprodukálja, adaptálja, módosítsa, lefordítsa, közzétegye, nyilvánosan előadja, nyilvánosan megjelenítse, terjessze, tárolja és származtatott műveket hozzon létre.

 

Az Ön tartalmát többféle módon is felhasználhatjuk, beleértve annak nyilvános megjelenítését, átformázását, reklámokba, és más művekbe való beépítését, származtatott művek létrehozását, promócióját, terjesztését, valamint azt, hogy másoknak is lehetővé tegyük ugyanezt a saját webhelyeikkel és médiaplatformjaikkal kapcsolatban ("Egyéb média").


Mint ilyen, Ön ebben a pillanatban visszavonhatatlanul biztosítja számunkra a világméretű, örökös, nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható, allicenszbe adható és átruházható jogokat az Ön tartalmának bármilyen célra történő felhasználására. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön visszavonhatatlanul megadja a webhely és bármely egyéb média felhasználóinak a jogot, hogy hozzáférjenek az Ön tartalmaihoz a webhely és bármely más média használatával kapcsolatban. Végezetül Ön visszavonhatatlanul lemond (és lemondatja) a NewEnglandHungarians.org és annak felhasználói felé az Ön tartalmával kapcsolatos minden erkölcsi jogra vagy tulajdonításra vonatkozó követelésről és állításról.

 

A "felhasználás" alatt az Ön tartalmának felhasználását, másolását, nyilvános előadását és megjelenítését, sokszorosítását, terjesztését, módosítását, lefordítását, eltávolítását, elemzését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és származékos művek készítését értjük.

 

Tulajdonlás


Ön és a NewEnglandHungarians.org között Ön a tartalmainak tulajdonosa. Mi vagyunk a NewEnglandHungarians.org tartalom tulajdonosai, beleértve, de nem kizárólagosan a vizuális felületeket, interaktív funkciókat, grafikákat, designt, összeállításokat, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói tartalom és az oldal egyéb tartalmainak összeállítását, számítógépes kódokat, termékeket, szoftvereket, a felhasználói értékelések összesített értékelését, valamint az Oldal minden egyéb elemét és összetevőjét, kivéve az Ön tartalmát, a felhasználói tartalmat és a harmadik fél tartalmait. 


A NewEnglandHungarians.org tartalomhoz és az oldalhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek és egyéb szellemi és tulajdonosi jogok világszerte ("IP jogok") is a mi tulajdonunkban vannak, amelyek szerzői jogok, szabadalom, védjegyjogok, valamint minden egyéb alkalmazandó szellemi és tulajdonosi jog és törvény által védettek. Ennek értelmében Ön nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem hozhat létre származékos műveket vagy adaptációkat, nem mutathatja be nyilvánosan, és semmilyen módon nem hasznosíthatja a NewEnglandHungarians.org tartalmát bármely részét vagy egészét, kivéve az általunk kifejezetten engedélyezetteket. Az itt kifejezetten és egyértelműen meghatározottak kivételével nem biztosítunk Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot.  A honlapon és a NewEnglandHungarians.org oldal tartalmai értelemszerűen a fennálló helyzet alapján minden jog a miénk.

Reklámok


A NewEnglandHungarians.org és hivatalos, jogos partnerei nyilvánosan megjeleníthetnek hirdetéseket és egyéb tájékoztatásokat az Ön tartalma mellett vagy azzal együtt. Ön nem jogosult semmilyen kompenzációra az ilyen hirdetésekért. Eme reklámok módja és terjedelme az Ön külön értesítése nélkül változhatnak.

Tartalmak


A NewEnglandHungarians.org weboldal tartalmának egy részét harmadik fél számára is elérhetővé tesszük. Ön hozzáférhet ezekhez a tartalmakhoz és felhasználhatja azokat a személyes számítógépén, weboldalán vagy blogján (az Ön oldala) történő megjelenítés céljából, feltéve, hogy:

  • a Feedek felhasználása kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra történik, 

  • a Feed-tartalmak megjelenítése visszautal a NewEnglandHungarians.org weboldal, illetve weboldalainak megfelelő oldalaira, és a NewEnglandHungarians.org -ot jelöli meg a tartalom forrásaként, 

  • a tartalom Ön általi használata vagy megjelenítése nem sugallja azt, hogy a NewEnglandHungarians.org harmadik fél ügyeit, ötleteit, weboldalait, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti vagy támogatja, beleértve az Ön Oldalát, 

  • Ön nem terjeszti tovább a tartalmat,  

  • a tartalom Ön általi használata nem terheli túl a NewEnglandHungarians.org weboldal rendszereit. A NewEnglandHungarians.org fenntart minden jogot a tartalomra vonatkozóan, és bármikor megszüntetheti azt.

 

Egyéb


A Felhasználói Tartalom (beleértve a NewEnglandHungarians.org weboldalon alkalmazott vagy szerződött felhasználók által létrehozott tartalmakat is) nem feltétlenül tükrözik a NewEnglandHungarians.org véleményét. Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználói tartalmat időről időre saját belátásunk szerint, bármilyen okból vagy ok nélkül, és az Ön értesítése nélkül eltávolítsuk, átvizsgáljuk, szerkesszük, vagy újra beillesszük. Például eltávolíthatunk egy véleményt, ha úgy véljük, hogy az sérti a Tartalmi irányelveinket. Nem vagyunk kötelesek az Ön tartalmának másolatát megőrizni vagy átadni Önnek, és nem garantáljuk az Ön tartalmának bizalmas kezelését sem.

Jogellenes tevékenységek


Ne használja szolgáltatásainkat törvénytelen tevékenységek folytatására vagy veszélyes és illegális cselekmények népszerűsítésére!

 

Rosszindulatú és megtévesztő gyakorlatok


Ne továbbítson vírusokat, rosszindulatú programokat vagy egyéb rosszindulatú vagy romboló kódokat! Ne terjesszen olyan tartalmat, amely károsítja vagy zavarja a NewEnglandHungarians.org vagy mások hálózatainak, szervereinek vagy egyéb infrastruktúrájának működését! Ne használja szolgáltatásainkat adathalász csalásokra! Ezen feltételek be nem tartása azonnali felfüggesztést von maga után!

Gyűlöletbeszéd


Termékeink a szabad véleménynyilvánítás platformjai. Nem támogatunk azonban olyan tartalmakat, amelyek faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, nemzetiség, veterán státusz vagy szexuális irányultság/nemi identitás alapján egyének vagy csoportok elleni erőszakot népszerűsítenek, vagy amelyek elsődleges célja az ezen alapvető jellemzők alapján történő gyűlöletkeltés. 

Személyes és bizalmas információk


Ne terjessze mások személyes és bizalmas adatait, például hitelkártyaszámokat, bizalmas nemzeti azonosítószámokat vagy számlajelszavakat az engedélyük nélkül! Ne tegyen közzé vagy terjesszen kiskorúakról készült képeket vagy videókat a törvényes képviselőik szükséges hozzájárulása nélkül!

Fiók eltérítése


Ne próbáljon meg hozzáférni más felhasználók fiókjához azok engedélye nélkül!

Gyermek kizsákmányolás


Ne töltsön fel vagy osszon meg olyan tartalmat, amely kihasználja vagy bántalmazza a gyermekeket! Ez magában foglalja a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képeket (ide értve a rajzolt képeket vagy videókat is), valamint minden olyan tartalmat, amely a gyermekeket szexuális módon ábrázolja. Az ilyen tartalmakat eltávolítjuk, és megtesszük a megfelelő jogi lépéseket! Ezek magukban foglalhatják a fiókok letiltását és az eltűnt és kizsákmányolt gyermekek nemzeti központjának (NCMEC) és a bűnüldöző szerveknek történő bejelentést. Vegye figyelembe, hogy ez a szabályzat ezen felül a fotókon vagy videókon keresztül feltöltött vagy továbbított tartalmakra is vonatkozhat.


Ha olyan tartalmat talál, amelyről úgy gondolja, hogy ilyen módon használja ki a gyermekeket, ne ossza meg, és ne kommentálja! Még akkor sem, ha az a szándéka, hogy felhívja rá a NewEnglandHungarians.org figyelmét. Ehelyett jelentse be ezt a tartalmat! Ha az interneten máshol is talál ilyet, kérjük, forduljon közvetlenül az NCMEC-hez!

Spam


Ne küldjön spameket, beleértve a nem kívánt promóciós vagy kereskedelmi tartalmakat, illetve nem kért tömeges kéréseket sem! Ne kövessen agresszív módon olyan embereket, vagy ne küldjön agresszív üzeneteket olyan embereknek, akiket nem ismer!

 

Rangsorolási manipuláció


Ne manipulálja a rangsorolást vagy a relevanciát olyan technikákkal, mint az ismétlődő vagy félrevezető kulcsszavak vagy metaadatok!

Szexuális utalások


Ne terjesszen szexuális tartalmú vagy pornográf anyagokat! Ne irányítson forgalmat kereskedelmi pornográf oldalakra!Ne feledje, hogy profilképén nem szerepelhet sértő tartalom! Ne használjon például olyan fotót, amely egy személy fenekét vagy dekoltázsát közelről ábrázolja!

Zaklatás, megfélemlítés és fenyegetés


Ne vegyen részt zaklató, erőszakos vagy fenyegető viselkedésben, és ne buzdítson másokat se ilyen tevékenységekre! Bárki, aki szolgáltatásainkat ilyesmire használja, (hogy valakit rosszindulatú módon bántalmazzon, fenyegessen, nemkívánatos módon szexuálisan molesztáljon, vagy más módon zaklasson) kitilthatjuk a szolgáltatások használatából!


Vészhelyzetekben a súlyos sérelemmel való közvetlen fenyegetést a bűnüldöző szervekhez továbbíthatjuk! Ne feledje, hogy az online zaklatás a legtöbb helyen illegális, és súlyos offline következményekkel járhat mind a zaklató, mind az áldozat számára.

 

Erőszakos cselekmények


Ne terjesszen semmilyen módon erőszakot ábrázoló képeket!

Utánzás, imitálás


Ne használja szolgáltatásainkat arra, hogy félrevezesse vagy összezavarja a felhasználókat azzal, hogy valaki másnak adja ki magát, vagy úgy tesz, mintha egy olyan szervezetet képviselne, amelyet nem képvisel!

Szabályozott javak és szolgáltatások


Az Ön tartalmai nem népszerűsíthetnek államilag szabályozott árukat és szolgáltatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan az alkoholt, a szerencsejátékot, a nem engedélyezett étrend-kiegészítőket, a dohánytermékeket, tűzijátékokat vagy fegyvereket! Ha panaszt kapunk arról, hogy az ilyen tartalom sérti a vonatkozó törvényeket és rendeleteket, eltávolítjuk és töröljük a jogsértő tartalmakat vagy a teljes fiókot!

Versenyek és akciók


A NewEnglandHungarians.org versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb promóciókat (promóciók) engedélyez a törvény által megengedett mértékben, az alábbiakban meghatározott irányelvi követelmények és jogi feltételek mellett:

 

1. Szigorúan tilos spamet generálni, vagy egyéneket spamre vagy visszaélésre buzdítani! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a NewEnglandHungarians.org oldalon a spam meghatározása idővel fejlődhet és változhat. A NewEnglandHungarians.org fenntartja a jogot annak meghatározására, hogy mi minősül spamnek. Annak érdekében, hogy részt vegyen a spam és a visszaélések elleni küzdelemben, a promóciókkal kapcsolatban a következő különleges követelményeket támasztjuk:

  • A promóció hivatalos szabályainak tartalmazniuk kell egy egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy bárki, akiről kiderül, hogy több fiókot hozott létre a nyerési esélyeinek növelése érdekében, vagy bárki, aki az Ön által meghatározott részvételi limitet meghaladó számú bejegyzést küld, kizárásra kerül a promócióból. Az Ön promóciójában a részvételi limitet olyan szint alatt kell megállapítania, amely valószínűleg spamre ösztönöz.

  • Ha arra kéri a résztvevőket, hogy a promóciós bejegyzéseikben használjanak címkéket és/vagy hashtageket, akkor azoknak relevánsnak kell lenniük a felhasználók által közzétett tartalmakhoz. Például ne kérjen naplementékről készült fotókat #spagetti megjelöléssel.

  • A promóciók nem használhatók fel az alkalmazandó feltételek vagy irányelvek megkerülésére.

  • Ne indítson olyan promóciókat, amelyek potenciális jutalmakat kínálnak a tartalom megosztásáért, egy felhasználó követéséért, egy felhasználó (a verseny létrehozóján vagy szponzorán, illetve a verseny létrehozójának vagy szponzorának leányvállalatán kívüli) megemlítéséért, más felhasználók promócióban való részvételéért vagy szavazásban való részvételéért cserébe! Továbbá ne futtasson olyan promóciókat, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy nem eredeti vagy ismétlődő tartalmat posztoljanak!

2. Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilvános keresés (hashtaggel vagy más módon) nem feltétlenül jeleníti meg a promóció minden beérkezett pályázatát vagy résztvevőjét. Ennek megfelelően nem szabad kizárólag a keresési funkcióra hagyatkoznia a promóció összes bejegyzésének vagy résztvevőjének megtekintése vagy megtalálása érdekében.

 

3. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes promóciós bejegyzések spam vagy más minőségi okokból, illetve bármely más vonatkozó szabályzatunk vagy szolgáltatási feltételeink alapján kiszűrésre, elrejtésre vagy eltávolításra kerülhetnek a NewEnglandHungarians.org oldalról.

Több fiók használata


Ne hozzon létre vagy használjon több fiókot a szabályzataink megkerülése, a blokkok megkerülése vagy a fiókjára vonatkozó korlátozások egyéb módon történő megkerülése érdekében! Ha például egy másik felhasználó letiltotta vagy visszaélés miatt felfüggesztette, ne hozzon létre egy helyettesítő fiókot, amely hasonló tevékenységet folytat!