top of page

Csapatunkról és céljainkról

A bostoni 2. sz. Bodnár Gábor cserkészcsapat 20-ik teljes évét kezdi Belmontban. Az északkeleti körzet legészakibb csapata vagyunk. Társcsapataink a garfieldi, a new yorki, a new brunswicki, floridai, wallingfordi és a washingtoni csapatok, no meg a kelet-kanadai csapatok…


Névadónk a háború után külföldre áttelepült magyar cserkészet egyik alapítója és legjobb szervezője, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCsSz) egyik legismertebb tagja, Bodnár Gábor, aki 1996-ban halt meg.


Célunk, Bodnár Gábort idézve: “ A külföldi magyar cserkészek feladata kettős. Becsülettel dolgoznak azért az országért, amely befogadta őket, vagy ahol születtek. De éppúgy szolgálják a magyarságot is, amelyhez kultúrájuk, hagyományaik és családjuk köti őket”. Az első magyar főcserkész, gr. Teleki Pál szavaival pedig elmondhatjuk, feladatunk “emberebb ember és magyarabb magyar” nevelése . Ezt jelképezi csapatpólónkon a Cs = E2 + M2 felirat is.


Hogyan tesszük ezt?

Köszönettel tartozunk a Boskola alapítóinak és tanárainak, akik lelkes magyar gyereksereget tartanak össze immár több, mint húsz éve. A cserkészek az iskolával egyeztetve, annak a foglalkozásai után tartják a maguk programjait. Szemben a szervezettebb, skolasztikus iskolával, mi többnyire gyakorlati és játékosan tanító, cselekvő eseményeket szervezünk.

Célunk hármas: a gyerekek magyarságismeretének erősítése, természetismeretének bővítése és jellemének fejlesztése. A cserkészet folyton játszik. Keretmeséivel, próbáival, akadályversenyeivel és tábori programjaival a játékon keresztül komolyan átgondolt többéves programon vezeti át a gyermekeket kiscserkész kortól, a regős- és felnőttcserkészek foglalkozásáig.


Csapatunk parancsnoka Fogarasi Miki, és hat őrsben immár 40 fő tartozik csapatunkhoz.

5-6 éves korban, érettségüknek megfelelően vesszük fel a kiscserkészeket, először próbaidőre, amit pöttyös nyakkendőjük jelez. 7-9 éves kor közötti kiscserkészeink kék nyakkendőt kapnak, miután letették a Kiscserkész Ígéretet. Az 5-9 éves cserkészeink 3 őrsben tevékenykednek, a kiscserkészeink a Griffmadár rajban vannak.


10 éves kortól cserkészeink a Turul rajban tevékenykednek.  10 és 15 év között van a cserkészélet aranykora, a cserkészek, a zöldnyakkendősök, a vagányak, akiknek a legtöbbet ad a cserkészet, akiknek jellemét egy életre alakíthatja a megélt összetartó szellem, az önzetlenség, a cserkésztörvények szerinti élet. 16 éves kortól felfelé, a nemrég szövetségi szinten újraindított vándor- vagy regőscserkészet viszi tovább a kamaszokat, reméljük,  nálunk is beindul majd ez a képzés. A 14-18 évesek közül a legjobbak őrsvezetőként is beállhatnak a csapat életébe, kicsiket vagy épp pár évvel fiatalabb nagycserkészeket vezetve.


Támogatóink

Munkánkat támogatja a Hungarian Society of Massachusetts, valamint fenntartó szervezetünk, a főleg cserkészszülőkből álló csapat. Az indulásunkat különösen sokban segítette Dömötör Gábor, a KMCsSz örökös tiszteletbeli alelnöke is.


Cserkészkapcsolataink

Boston az elmúlt 20 évben felkerült a magyar világcserkészet képzeletbeli térképére. Cserkészeink részt vettek a Hereford, PA helyszinű Magyar Tanya nyári kiscserkész táborban, és a téli sítúrán, a Fillmore, NY-i Sík Sándor Cserkészpark iskola- és vezetőképző táborain, a New Brunswick, NJ-ben rendezett Kodály-hétvégék tánc- és énektanító programján és a legnagyobbakon, a 2005-ben, 2010-ben és 2015-ben  lezajlott JUBI táborokon, ami a külföldi magyar cserkészek 5 évente rendezett Jamboree-ja. 2007-ben először a csapat történetében részt vett két őrsünk az AKI-n is, itt a Pingvinek másodikok lettek korosztályukban. 2008 tavaszán először szerepeltünk a passaic-i körzeti szavalóversenyen, ahol Faye Gillespie és Fogarasi Kristóf révén első díjakat is nyertünk! 


Csapatunk mai napjaiban pedig sok színes és élvezetes program várja cserkészeinket és cserkész szülőket. A kiscserkészeinket várja az évente többször megtartott kiscserkész kirándulások ahol alkalmuk van egy táborban levő napon részt venni. Idősebb kiscserkészeink pedig alkalmat kaphatnak egy éjszakát kiscserkész társaikkal tölteni. Év végén pedig részt vehetnek egy két éjszakás hétvégi táboron amelyen az évben szerzett tudásukat tudják felhasználni. A kiscserkészek minden programja a mesebeli világban történnek, hogy számukra minnél élvezetesebb programok legyenek. Cserkészeinkre pedig vár a különleges sziget táborunk, télen megtartott téli táborunk, és szintén megtartunk egy cserkész nyári tábort. A cserkészekek egy majdnem hét hosszú tábor várja ahol akár vízen is folyik a táborozás. Mindkét korosztály részt vehet a házi szavalóversenyünkön ami tökéletes alkalom a cserkészek szókincsét bővíteni. A cserkészszülőket pedig a két évente szervezett magyar bál, a karácsonyi műsorunk és ebédünk, az októberben és márciusban megtartott megemlékezések, és az édesanyáknak az anyáknapi műsorunk. 


Gyertek tartsatok velünk!