top of page

Egy olyan közösségről álmodunk, ahol a helyi magyarok változatos eseményeken keresztül tartják fenn egymással a kapcsolatotMit értünk mi vízió alatt?


Egy olyan erős és összetartó közösséget, akik különböző rendezvényeken keresztül tartanak fenn egymással kapcsolatot, amely később egy erős szövetséggé alakul majd át.


Bevezetés:


Egy ennyire gyorsan változó világban hamar elfelejtjük, hogy mik azok az értékek, amelyek fontosak. Ezért arra gondoltunk, hogy az identitásunkat és kapcsolatainkat, a magyar nyelven keresztül, különböző eseményeken át fogjuk ápolni és reményeink szerint erősíteni. 


Identitásunknak fontos része a nyelv, amit mindannyian beszélünk és sok esetben jó tud az lenni, ha az ember az anyanyelvén tudja magát kifejezni, esetleg barátait ismerőseit tanácsokkal, ötletekkel ellátni. 


Célunk egy olyan kis közösség összekovácsolása, amelyik megtartja magyar identitását, ahová jó elmenni, ahol jó szóba állni egymással. Ennek szeretnénk egy teret adni, ahol változatos eseményeket át, szóba tudunk állni egymással, akik ezt a sajátos, magyar kultúrát hordozzák.
Alapvető értékeink:


Nyelvi örökségünk 


Anyanyelvünk az, amelyen keresztül meg tudjuk osztani egymással gondolatainkat.

Értékeljük ezt az örökséget és elkötelezzük magunkat amellett, hogy átadjuk ezt gyerekeinknek és a jövő generációknak.


Nyitottak vagyunk 


Közösségünk befogadja a sokféleséget és üdvözli, azokat a tagokat, akik részt szeretnének venni. Hiszünk abban, hogy a befogadás gazdagítja közös élményeinket és élénkíti a nyelvi ökoszisztémát.


Kapcsolódás 


Megértjük, hogy a nyelv egy híd, amely összeköt minket egymással és a körülöttünk lévő világgal. Az anyanyelvünk fejlesztésével megerősítjük a közösségi kötelékeket és elősegítjük a valahová való tartozás érzését.


Életen át tartó tanulás 


Hiszünk a folyamatos tanulás erejében. Közösségünk minden korosztály számára lehetőségeket teremt az anyanyelv tanulására és használására olyan környezetet teremtve, ahol a fejlődés egy életünk végéig tartó törekvés.
Kiemelt kezdeményezések


Nyelvi programok


Átfogó nyelvi oktatási programokat hozunk létre, amelyek különböző korosztályoknak és tanulási stílusoknak felelnek meg. Ezek a programok magukban foglalják az elmélyült nyelvi órákat, műhelymunkákat, online erőforrásokat és interaktív digitális platformokat, hogy a tanulás könnyen hozzáférhető és izgalmas legyen.


Kulturális csere műsorok: 


Rendszeres kulturális eseményeket szervezünk a hagyományaink, művészetünk, zenénk és gasztronómiánk ünneplésére. Ezek az események lehetőséget nyújtanak a nyelv gyakorlására autentikus környezetben, miközben erősítik kulturális azonosságunk iránti büszkeségünket.


Közösségi történetmesélés: 


Ezen a platformon a közösség tagjai megoszthatják személyes történeteiket és mítoszaikat egymással, a saját anyanyelvünkön. Ez nem csak nyelvi örökségünk megőrzését segíti, hanem reméljük azt is, hogy kapcsolatokat épít majd a generációk között is.


Együttműködés az idősebbekkel 


Az idősebbek mély nyelvi és kulturális ismeretek hordozói. Olyan programokat hozunk létre, amelyek megkönnyítik az intergenerációs kapcsolatokat, ahol az idősebbek átadhatják bölcsességüket és nyelvi készségeiket a fiatalabbaknak.


Digitális erőforrások 


Felismerve a jelen kor jelentőségét, felhasználóbarát nyelvtanuló alkalmazásokat, online szótárakat és közösségi médiacsoportokat fejlesztünk a tanulók összekapcsolására. Erőforrásokat biztosítunk a mindennapi nyelvhasználat ösztönzésére.


Együttműködések 


Együttműködünk a helyi iskolákkal, egyetemekkel és kulturális szervezetekkel, hogy beépítsük a helyi anyanyelvet a hivatalos oktatásba és a közösségi projektekbe, növelve annak jelenlétét és fontosságát.
Sikereink mérése


Nyelvi képzettség 


Követjük a közösségi tagok nyelvi képzettségének növekedését a szabványos értékelések és a gyakorlati nyelvhasználat alapján különböző környezetekben.


Közösségi részvétel 


Mérjük a részvétel és az elkötelezettség szintjét a közösségi eseményeken, műhelymunkákon és ezen a platformon.


Generációs bevonás 


Nyomon követjük a különböző korosztályok bevonását, biztosítva a fiatalabb és idősebb közösségi tagok aktív részvételét.


Befogadóság 


Gondoskodunk arról, hogy közösségünk befogadó és sokszínű maradjon. Mindenféle háttérrel rendelkező tagnak lehetőséget adva, a nyelvi és kulturális értékek mentén.
Zárszó


Ezen az úton járva, hogy fenntartsuk a helyi anyanyelvet, nemcsak biztosítjuk kulturális identitásunk megőrzését, hanem egy örökséget is teremtünk a jövő generációk számára. 


A nyelvi örökségünk ünneplésével, az intergenerációs kapcsolatok előmozdításával és egy befogadó és sokszínű közösség kialakításával megvalósítjuk azt a víziónkat, hogy egy vibráló és virágzó helyi magyar közösség jöjjön létre.


 

Mit gondolsz a víziónkról? Mit hagytunk ki?

Kérj hozzáférést és segíts szerkeszteni ezt a dokumentumot.

*Használd ugyanazt az e-mail címet amivel regisztrálva vagy az Új-Angliai Magyarok honlapján.