top of page

Felhasználási Feltételek / Terms and Conditions1. Általános szerződési feltételek – felhasználási feltételek

Ez egy jogi dokumentum, amely a NewEnglandHungarians.org (mint „webhely”) oldalra vonatkozó általános szolgáltatási feltételekről szóló megállapodás (a továbbiakban: ÁSZF). Weboldalunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy minden alkalommal teljes mértékben betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi ÁSZF-et, amikor weboldalunkat használja. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket!


A FindYooour, LLC (NewEnglandHungarians.org) szolgáltatását (az alábbiakban meghatározottak szerint) ezen a weboldalon keresztül nyújtja Önnek, a jelen ÁSZF hatálya értelmében. A jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a szolgáltatás vagy a webhely elérésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szerződési feltételeket. Ha Ön egy vállalat, vállalkozás vagy más jogi személy nevében lép be a jelen ÁSZF-be, akkor kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az ilyen entitást és leányvállalatait a jelen ÁSZF-hez köti. 


Ha nem rendelkezik, vagy nem kíván élni ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet ezzel, akkor nem fogadhatja el jelen okmányt, és nem használhatja a szolgáltatást!


A NewEnglandHungarians.org időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja ezt az ÁSZF-et. Webhelyünkön bármikor megtekintheti ennek a dokumentumnak a legújabb verzióját. A feltételek a közzétételkor lépnek hatályba, és ha Ön ezt a dátumot követően használja a szolgáltatást, az Ön használata a módosított feltételek elfogadását jelenti. Ha jelen ÁSZF bármely módosítása nem elfogadható az Ön számára, hagyja abba a Szolgáltatás elérését és ne használja azt!


Ez a megállapodás garanciális nyilatkozatokat és egyéb rendelkezéseket tartalmaz, amelyek korlátozzák felelősségünket Önnel szemben. Kérjük, figyelmesen és teljes egészében olvassa el ezeket a feltételeket, mivel a weboldalunk használata, elérése és/vagy böngészése a jelen feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az itt meghatározott minden egyes feltételt, kérjük lépjen ki weboldalunkról, és ne használja azt! 


2. Szolgáltatások

 

A NewEnglandHungarians.org egy online platform, amely magánszemélyek, vállalkozások, diákok, családok és mások számára hozzáférést biztosí t a helyi magyar közösséghez.


Ebben a szakaszban szereplő magánszemélyek és vállalkozások a továbbiakban Ügyfél vagy Ügyfelekként definiálhatók. Az ilyen szolgáltatások magukban foglalják a webhelyhez való hozzáférést és minden szoftverhez, adathoz, jelentéshez, szövegekhez, képekhez, hangokhoz, videókhoz és a weboldalon vagy bármely további kommunikációs eszközön keresztül elérhető tartalomhoz (együttesen), amelyet a továbbiakban Tartalomnak nevezzük. A szolgáltatások javítása érdekében bevezetett új szolgáltatásokra is ez az ÁSZF vonatkozik.


3. Általános feltételek


a. Szolgáltatások elérése és használata: Az ügyfélnek, vagy ügyfeleknek regisztrálniuk kell a NewEnglandHungarians.org webhelyen, és fiókot kell nyitniuk a szolgáltatások bizonyos funkcióinak eléréséhez és használatához. Ideértve az Ön oldalának létrehozását és közzétételét. 


b. Szolgáltatások köre: Ha az ügyfél úgy dönt, hogy regisztrál a szolgáltatásokra, azzal beleegyezik, hogy valós, pontos, aktuális információkat közöl és tart fenn magáról. Az adatok és egyéb információk felhasználásával kapcsolatban kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.


c. Tagsági díjak / fizetés: A szolgáltatások körébe tartozó tevékenység végzéséhez a NewEnglandHungarians.org weboldalon történő regisztrációjával és számlanyitásával az ügyfél(ügyfelek) beleegyeznek a jelen ÁSZF feltételeibe, valamint a NewEnglandHungarians.org rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely a havi vagy éves tagdíjfizetés lebonyolításához szükséges a weboldalon belüli szolgáltatások eléréséhez. A szolgáltatás(ok) tagsági díjának befizetése teljes egészében a Wix Payment-en keresztül történik. Paypal, Stripe vagy banki átutalás is elfogadott. A tagsági díj havi vagy éves alapon létezik, automatikus megújítási lehetőséggel.

 

4. Visszafizetési eljárás

 

Az Ügyfél által a NewEnglandHungarians.org részére a tagsági díjjal kapcsolatban befizetett összegeket semmilyen körülmények között nem térítjük vissza.

5. További feltételek


Jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően az ügyfél a szolgáltatásokat csak törvényes célokra használhatja fel. A szolgáltatásokkal és összetevőivel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség kizárólag a NewEnglandHungarians.org tulajdonában van.


Az ügyfél

(a) nem adhatja tovább, nem értékesítheti tovább, nem adhatja azt bérbe, nem lízingelheti, nem ruházhatja át, engedményezheti, vagy más módon sem nem ruházhatja át a szolgáltatásokat. Nem használhatja ki vagy teheti elérhetővé a szolgáltatásokat harmadik fél számára;

(b) nem használhatja a szolgáltatásokat jogellenes módon, amely megzavarja a szolgáltatások vagy annak összetevőinek az épségét vagy teljesítményét,

(c) nem módosíthatja a szolgáltatásokat. Tilos illetéktelen módon jogosulatlan hozzáférést szerezni a szolgáltatásokhoz vagy az azokhoz kapcsolódó rendszerekhez és hálózatokhoz.

Az Ügyfél köteles betartani a NewEnglandHungarians.org által az ügyfélnek nyújtott a szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett magatartási kódexeket, irányelveket! A NewEnglandHungarians.org által a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett szoftverek (Szoftver) védett és bizalmas információkat tartalmazhatnak, amelyeket a vonatkozó szellemi tulajdonjog és egyéb törvények védenek. 


Bizonyos engedélyek, amelyek nincsenek itt biztosítva, felsorolva az nem egyenrangú azzal, hogy a szolgáltatások használata magától értetődő volna.


Ez az ÁSZF olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek szabályozzák az Ügyfél és a NewEnglandHungarians.org közötti követelések megoldását. Tartalmaz továbbá egy választott bírósági kikötést, amely korlátozott kivétellel megköveteli az ügyféltől, hogy a NewEnglandHungarians.org-gal szemben fennálló követeléseit kötelező érvényű és jogerős választott bírósági eljárás elé terjessze.

 

6. Ügyfél információk


Az Ügyfél kizárólagosan felelős minden olyan adatért, információért és egyéb anyagért, amelyet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben feltölt, közzétesz, hirdet, reklámoz, népszerűsít, forgalmaz, átad, biztosít vagy más módon továbbít vagy tárol (Ügyfél információk). Az ügyfél felelős a bejelentkezési adatai és a bejelentkezési vagy fiókhoz való hozzáférési adatai alapján végzett minden tevékenység titkosságának megőrzéséért. 


A NewEnglandHungarians.org fenntartja magának a jogot, hogy hozzáférjen az Ügyfél fiókjához annak érdekében, hogy válaszoljon a technikai támogatás iránti kéréseire. Azáltal, hogy az Ügyfél információkat a szolgáltatásokban vagy azokon keresztül közzéteszi, az Ügyfél ezennel a NewEnglandHungarians.org -nak egy világméretű, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, al licenszben adható és átruházható engedélyt ad a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Ügyfél információk használatára, módosítására, reprodukálására, terjesztésére, megjelenítésére, közzétételére és előadására. 


A NewEnglandHungarians.org jogosult, de nem köteles a Szolgáltatások, a Tartalom vagy az Ügyfél információk ellenőrzésére. Az Ügyfél továbbá elfogadja, hogy a NewEnglandHungarians.org bármikor eltávolíthatja vagy letilthatja a tartalmat bármilyen okból vagy ok nélkül.


Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások működése, beleértve az Ügyfél adatait is,

(a) különböző hálózatokon keresztül történő átvitellel járhat;

(b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében történő módosításokkal, valamint,

(c) a NewEnglandHungarians.org harmadik fél beszállítói és tárhely szolgáltató partnerei számára történő átvitellel, hogy a Szolgáltatások működéséhez és fenntartásához szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és kapcsolódó technológiát biztosítsák. 


Ennek megfelelően az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős az Ügyféladatok megfelelő biztonságáért, védelméért. A NewEnglandHungarians.org nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben az Ügyféladatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok felhasználásáért, illetve az Ügyféladatok bármelyikének sérüléséért, törléséért, megsemmisüléséért vagy elvesztéséért.

 

7. Harmadik felek


A Szolgáltatások és linkek egyéb hozzáférést biztosíthatnak más weboldalakhoz és erőforrásokhoz az interneten. A NewEnglandHungarians.org nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat és erőforrásokat, sem a partner weboldalakat és erőforrásokat, és a NewEnglandHungarians.org nem felelős és nem támogatja ezeket a weboldalakat és erőforrásokat. Az ilyen harmadik felek felelősek az Ügyfél által a harmadik felek vagy partnerek weboldalain vásárolt áruk vagy szolgáltatások biztosításáért. 


Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a NewEnglandHungarians.org sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalak vagy erőforrások használata okozott vagy állítólagosan okozott, vagy azzal összefüggésben okozott. Az Ügyfélnek a Szolgáltatások használata során talált harmadik felekkel való bármilyen kapcsolata az Ügyfél és a harmadik fél között van, és az Ügyfél elfogadja, hogy a NewEnglandHungarians.org nem vállal felelősséget az Ügyfél által az ilyen harmadik féllel szemben esetlegesen felmerülő veszteségekért vagy követelésekért.


8. Egyéb szolgáltatások

 

Az Ügyfél a NewEnglandHungarians.org szolgáltatások hatékonyabb használata érdekében különböző online szolgáltatásokat (alkalmazást vagy külső weboldalakat) is engedélyezhet. Ezen funkciók kihasználásához a NewEnglandHungarians.org megkérheti az Ügyfelet, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be a harmadik fél szolgáltatásaira a megfelelő szolgáltatók weboldalain. 


Azzal, hogy a Szolgáltatásokon belül engedélyezi a harmadik fél szolgáltatásait, az Ügyfél engedélyezi a NewEnglandHungarians.org számára, hogy az Ügyfél bejelentkezési adatait átadja ezeknek a szolgáltatóknak. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat. Az, hogy a harmadik felek szolgáltatásai milyen módon használják, tárolják és teszik közzé az Ügyfél adatait, kizárólag az ilyen harmadik felek szabályzatai szerint történik, és a NewEnglandHungarians.org nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak adatvédelmi gyakorlatáért vagy egyéb intézkedéseiért. A NewEnglandHungarians.org nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalai vagy szolgáltatásai kapcsán elérhetővé tett tartalmak pontosságáért, elérhetőségéért vagy megbízhatóságáért.


9. Fizetési szabályzat

 

A jelen ÁSZF harmadik szakaszában foglaltak szerint az Ügyfél köteles a NewEnglandHungarians.org rendelkezésére bocsátani egy érvényes hitel- vagy bankkártyát, amelyen keresztül a tagsági díj megfizetése történik. Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben rendelkezik e hitel- vagy bankkártya felett, és vállalja továbbá, hogy a NewEnglandHungarians.org-ot mentesíti a hitel- vagy bankkártyával való visszaélés vagy annak harmadik fél általi jogosulatlan használata esetén.


10. Nyilatkozatok, garanciák


Az Ügyfél kijelenti és garantálja a NewEnglandHungarians.org számára, hogy:

  • teljes felhatalmazása van a jelen ÁSZF megkötésére;

  • az Ügyfél rendelkezik az összes ügyféladattal, vagy minden olyan engedélyt, felmentést, jogot vagy licencet megszerzett, amely szükséges a Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázási, kiküldetési és egyéb tevékenységeihez (és lehetővé teszi a NewEnglandHungarians.org számára, hogy teljesítse kötelezettségeit) további felmentések vagy hozzájárulások beszerzése nélkül; 

  • az Ügyféladatok és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek, valamint a NewEnglandHungarians.org által az Ügyfél által itt biztosított valamennyi jog és engedély gyakorlása nem sérti, és nem fogja megsérteni vagy jogtalanul eltulajdonítani harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát vagy más személyes, vagy tulajdonjogát, továbbá az Ügyfél információ nem tartalmaz olyan anyagot, amely rágalmazó, obszcén, törvénytelen, fenyegető, sértő, visszaélésszerű, jogtalan, érzékeny, valamely társadalmi csoportra vagy vallásra, sértő vagy zaklató; és 

  • Ön tizennyolc (18) éves vagy annál idősebb.

11. Jogellenes tevékenységek   

 

A NewEnglandHungarians.org nem tűri, hogy az Ügyfél(ek) tudatosan vagy nem tudatosan veszélyeztessé(k) a weboldal integritását, azáltal hogy az oldalon hamis és valótlan tartalmú szolgáltatásokat tüntessenek fel. Abban az esetben, ha a NewEnglandHungarians.org megállapítja, hogy bármely az Ügyfél által a weboldalon nyújtott Szolgáltatás valótlannak vagy hamisnak bizonyul, a NewEnglandHungarians.org fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy az Ügyfél tagságát további értesítés nélkül megszüntesse, és megtegye a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az ilyen szolgáltatások tartalma azonnal eltávolításra kerüljön a weboldalról. A NewEnglandHungarians.org fenntartja a jogot, hogy a jogellenesnek ítélt az Ügyfél által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban bármely bűnüldöző hatósággal kapcsolatba lépjen.


12. Megszüntetés, lezárás


Az Ügyfélnek joga van bármikor felmondani a NewEnglandHungarians.org-nál vezetett fiókját, ha 30 (harminc) nappal korábban felmondja a cégnek a felmondást a Hello@NewEnglandHungarians.org e-mail címen. A NewEnglandHungarians.org fenntartja a jogot, hogy:(a) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a szolgáltatásokat, és (b) bármilyen okból megtagadja a szolgáltatások bármely jelenlegi és jövőbeli használatát, felfüggessze vagy megszüntesse az Ügyfél fiókját vagy a szolgáltatások használatát, valamint eltávolítsa és megsemmisítse a szolgáltatásokban található Ügyféladatokat. 


A NewEnglandHungarians.org nem vállal felelősséget az Ügyféllel vagy bármely harmadik féllel szemben a szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A NewEnglandHungarians.org jóhiszemű erőfeszítéseket tehet annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen az Ügyféllel, hogy figyelmeztesse őt az Ügyfél fiókjának a NewEnglandHungarians.org általi felfüggesztése vagy megszüntetése előtt. 


A tagdíjfizetés(ek)re vonatkozó minden felhalmozott jog és a fenti 4. szakasz feltételei túlélnek a jelen SZERZŐDÉS megszűnése után is, és a  NewEnglandHungarians.org-nak fizetett összes díj NEM visszatérítendő.


13. A felelősség korlátozása


Ezen túlmenően, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a NewEnglandHungarians.org (beleértve anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket és alkalmazottainkat) nem vállal felelősséget, és az Ügyfél vállalja, hogy nem vonja felelősségre a NewEnglandHungarians.org-ot semmilyen kárért, ill. veszteségek (beleértve, de nem kizárólagosan a pénz, a jó hírnév vagy a jó hírnév elvesztését, a nyereséget vagy más immateriális veszteséget, vagy bármilyen különleges, közvetett vagy következményes kárt), amelyek közvetlenül vagy közvetve abból erednek, hogy az Ügyfél a Szolgáltatásokat használja, vagy nem tudja használni. A NewEnglandHungarians.org által biztosított árképzés vagy egyéb útmutatás; késések vagy fennakadások a Szolgáltatásokban; vírusok vagy más rosszindulatú szoftverek, amelyeket a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy az azokhoz való hivatkozással szereztek meg; az Ügyfél hardvereszközének károsodása a Szolgáltatások használatából eredően; harmadik felek tartalma, tevékenysége vagy tétlensége, beleértve a Szolgáltatások használatával felsorolt ​​elemeket vagy a Szolgáltatásokban közölt állítólagosan valótlan vagy hamis információk megsemmisítését; az Ügyfél fiókjával kapcsolatos felfüggesztés vagy egyéb intézkedés vagy az ÁSZF megsértése; az az időtartam vagy mód, ahogyan az Ügyfél adatai megjelennek a Weboldalon a keresési eredmények között.

EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, AMI AZT JELENTI, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A VÁSÁRLÓRA. EZEKBEN AZ ÁLLAMOKBAN a NewEnglandHungarians.org felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik. 


Függetlenül az előző bekezdésektől, abban az esetben, ha a NewEnglandHungarians.org felelősségét megállapítják, a vállalat felelőssége az Ügyféllel vagy bármely harmadik féllel szemben legfeljebb 100 dollárra (száz dollár) korlátozódik.

 

14. Szavatossági kizárás

 

AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZI IGÉNYBE, ÉS HOGY AZOKAT AZ ÜGYFÉLNEK "AHOGY VAN" ÉS "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" ALAPON NYÚJTJÁK. AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK által megengedett mértékben a NewEnglandHungarians.org kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és feltételt, beleértve, de nem kizárólagosan, a kereskedelmi alkalmasság, a meghatározott célra való alkalmasság és a jogsértésmentesség hallgatólagos garanciáit.


15. Jogokról való lemondás – felhasználó és a NewEnglandHungarians.org között


Ha a NewEnglandHungarians.org nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen ÁSZF bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az adott jogról való lemondást. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF az Ügyfél és a NewEnglandHungarians.org közötti szerződés, amely az Ügyfél által a Szolgáltatások használatára irányadó, és az Ügyfél és a NewEnglandHungarians.org közötti bármely korábbi megállapodás helyébe léphet.


16. Kivétel

Az Ügyfél a NewEnglandHungarians.org írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át ezt az 
ÁSZF-et. Másrészt a NewEnglandHungarians.org saját belátása szerint korlátozás nélkül, részben vagy egészben átruházhatja a jelen szerződési feletételeket.


17. Kártérítés


Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a NewEnglandHungarians.org-ot és annak partnereit, ügynökeit, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, alvállalkozóit, jogutódait, megbízottjait, ügyvédeit, hirdetőit, termék- és szolgáltatóit és leányvállalatait minden felelősség, veszteség, követelés és költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek az Ügyfél jelen ÁSZF megsértésével vagy a weboldal vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatosak.


18. Irányadó joghatóság és illetékesség

 

A jelen ÁSZF-et Massachusetts állam törvényei szabályozzák, a kollíciós jog elveinek figyelembevétele nélkül. Hacsak a NewEnglandHungarians.org adott esetben másként nem dönt, az Ügyfél kifejezetten beleegyezik, hogy aláveti magát Massachusetts állam és szövetségi bíróságainak kizárólagos személyes joghatóságának az Ügyfélnek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésével vagy azok használatával kapcsolatos bármely jogvita rendezése céljából.


A jelen ÁSZF-ből és/vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogi vita vagy jogi igény, kivéve a NewEnglandHungarians.org által a szellemi tulajdonhoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a kártérítés behajtása, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett jogi lépéseket, kizárólag az American Arbitration Association kereskedelmi választott bírósági szabályzata szerinti kötelező érvényű választott bírósági eljárás útján rendezhető. 


Bármely ilyen vitás ügyet vagy követelést egyedi alapon kell eldönteni, és nem vonható össze semmilyen választott bírósági eljárás során más felek bármely követelésével vagy vitás ügyével. A választott bírósági eljárást Bostonban (Massachusetts) kell lefolytatni, és a választott bírósági ítélet alapján bármelyik illetékes bíróság meghozhatja az ítéletet. A jelen megállapodásban bármelyik fél kérhet bármely ideiglenes vagy előzetes jogorvoslatot a Boston megye, Massachusetts-i illetékes bíróságtól, amely az Ügyfél és a NewEnglandHungarians.org jogainak vagy tulajdonának védelméhez szükséges a választott bírósági eljárás befejezéséig. A választott bírósági díjak és költségek felét mindkét fél viseli.


19. Határidejűség


Ha a jelen fizetési megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezést ki kell húzni, és az nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.


20. Személyes adatok


Kérjük, olvassa el a vállalat Adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse, hogyan gyűjti és használja fel a NewEnglandHungarians.org a személyes adatokat.