top of page

Márka általános szerződési feltételei / Brand Terms and ConditionsHa a NewEnglandHungarians.org jóváhagyja az Ön kérését a NewEnglandHungarians.org bármely védjegyének, logójának, weboldalának, képernyőképének vagy más megkülönböztető jellemzőjének használatára, Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket (ezt tartalmazza a Szerződés).


A NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek minden használatához csatolni kell egy figyelmeztetést, (egy jelzést) amely egyértelműen jelzi, hogy a NewEnglandHungarians.org márkajegyei a FindYooour LLC védjegyei vagy annak megkülönböztető márkajegyei.


A NewEnglandHungarians.org fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megszüntesse vagy módosítsa az Ön engedélyét a NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek megjelenítésére, és fellépjen minden olyan felhasználás ellen, amely nem felel meg a jelen feltételeknek, sérti a szellemi tulajdont vagy más a szellemi termékekre vonatkozó jogot.


A fentieken kívül semmi sem biztosít Önnek jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a NewEnglandHungarians.org márkajegyeivel kapcsolatosan. A NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek használata a NewEnglandHungarians.org javára válik.


Ön beleegyezik abba, hogy nem kérdőjelezi meg, és nem segít másoknak a NewEnglandHungarians.org márkajegyek megtámadásában, és beleegyezik abba, hogy nem regisztrál, és nem kísérel meg regisztrálni semmilyen domain nevet, védjegyet, kereskedelmi nevet vagy más jellegzetes márkajegyet, amelyek megtévesztően hasonlítanak a NewEnglandHungarians.org -hoz.


A NewEnglandHungarians.org márkajegy elhárít minden, a NewEnglandHungarians.org márkajegyekkel kapcsolatos jogsértést.


Továbbá, mivel Önnek nem kell fizetnie a NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek használatáért, a NewEnglandHungarians.org semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Ön részéről a jelen szerződés tárgyáért! Semmilyen felelősségelmélet alapján, beleértve a közvetlen, közvetett, esetleges, a jelen Szerződésből vagy a NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek használatából eredő különleges következményű, büntető, példaértékű vagy egyéb károk esetében.


Ez a szabály akkor is érvényes, ha a NewEnglandHungarians.org tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről, vagy tájékoztatnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről. Az itt meghatározott korlátozott jogorvoslati lehetőség alapvető céljának meghiúsulása ellenére is (egyes államok nem teszik lehetővé a védelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre).


Mivel a NewEnglandHungarians.org arculati elemei ingyenesen érhetőek, ezért jelen oldal nem tehető felelőssé azért, ha Ön ezt rosszhiszeműen használja fel!


A NewEnglandHungarians.org előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át jogait, illetve nem ruházhatja át a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit sem. A jelen megállapodásnak nem célja, hogy bármely harmadik fél számára bármilyen jogot kölcsönözzön, ebből adódóan nem is tekinthető jogoknak. A jelen Szerződési Feltételekre Massachusetts állam törvényei az irányadóak. Hacsak a NewEnglandHungarians.org egy adott esetben másként nem dönt, az Ügyfél vállalja, hogy aláveti magát Massachusetts állam szövetségi és állami bíróságainak, mint joghatóságnak.


A felek független vállalkozók, illetve személyek. Egyik fél sem tekinthető a másik fél alkalmazottjának, ügynökének vagy törvényes képviselőjének. Egyik félnek sincs joga, hatásköre vagy felhatalmazása arra, hogy kötelezettséget vagy felelősséget hozzon létre a másik nevében.


Ha a NewEnglandHungarians.org lemond a jelen Szerződés bármely rendelkezésének megsértéséről, az nem tekinthető magáról a rendelkezésről való lemondásnak. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság a törvénnyel ellentétesnek találja, az adott rendelkezést úgy kell megváltoztatni és értelmezni, hogy az a lehető legjobban megvalósítsa az eredeti rendelkezés céljait. Ebben az esetben jelen megállapodás teljes hatályú és hatályos marad. Jelen Szerződés, a NewEnglandHungarians.org márkajegyeinek harmadik felek általi használatára vonatkozó Útmutató és az Engedélykérő űrlap alkotják a felek közötti teljes megállapodást e tárgyra vonatkozóan.


Ha olyan webhelyet talált, amely nem megfelelő módon használja a NewEnglandHungarians.org védjegyet, szeretnénk hallani róla, ebben kérjük segítségét!


Gombok, ikonok, elemek


A NewEnglandHungarians.org gombok kiadói integrációs pontok gyűjteménye, amelyeket az alkalmazások, webhelyek és egyéb szolgáltatások (együttesen Kiadók, felületek) adhatnak hozzá a webhelyekhez, hogy a NewEnglandHungarians.org felhasználói csatlakozhassanak és megosszák a NewEnglandHungarians.org webhelyét.


Ezek tartalmazzák:

  • NewEnglandHungarians.org: Jelvény és Követés gombok. Ezzel a gombbal a felületek lehetővé teszik, hogy a NewEnglandHungarians.org felhasználói gyorsan követhessék a felület üzleti oldalát, a honlapján található widgeten (bigyó, kisalkalmazás) keresztül. A gombra kattintás után a felhasználó jelzi, hogy követi az adott felületet.

  • NewEnglandHungarians.org: Megosztás gomb. A megosztás gombok egyszerű módot kínálnak a honlapok számára a NewEnglandHungarians.org  párbeszédpanelének behívására, és a NewEnglandHungarians.org ikon segítségével könnyedén megvalósíthatók.


Az alábbi irányelvek, valamint a NewEnglandHungarians.org gombokra, jelvényekre, bigyókra vonatkozó irányelvek, a NewEnglandHungarians.org szolgáltatási feltételeit szabályozzák.  


Gombokra és jelvényekre vonatkozó szabályzat 


A kiadók nem kísérelhetik meg felderíteni a NewEnglandHungarians.org gomb felhasználóinak a személyazonosságát. Kivéve, ha a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a NewEnglandHungarians.org által jóváhagyott engedélyezési eljáráson keresztül megossza személyazonosságát a felülettel.


Ez a tilalom magában foglalja a felhasználók azonosítását a NewEnglandHungarians.org gomb jelentési adatainak a NewEnglandHungarians.org és a kiadói adatokkal való összekapcsolásával. A felületek nem adhatnak el és nem továbbíthatnak másoknak a felhasználókra vonatkozó adatokat! A gombok, jelvények és bigyók használata nem adnak módot arra, hogy az Ön adatai nyilvánosságra kerüljenek, vagy azzal visszaélést kövessenek el!


A kiadóknak vagy felületeknek egyértelműen közzé kell tenniük minden olyan adatgyűjtést, megosztást és felhasználást, amely bármely webhelyen, alkalmazásban vagy egyéb tulajdonban történik a NewEnglandHungarians.org gombok használatából eredően. A NewEnglandHungarians.org adatfelhasználására vonatkozó jelen közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a kiadóknak és felületeknek lehetőségük van, egy jól látható linket megjeleníteni a Hogyan használja fel a NewEnglandHungarians.org az adatokat, amikor Ön partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja.


A kiadók és felületek nem módosíthatják vagy homályosíthatják el a NewEnglandHungarians.org gombokat, és a nem társíthatnak NewEnglandHungarians.org gombot hirdetési tartalomhoz! Például nem helyezhetik el a NewEnglandHungarians.org gombot egy hirdetésre vagy mellé, vagy nem helyezhetnek el hirdetéseket megosztott tartalmakban. Kivétel ez alól, ha erre engedélyük van.


A kiadók továbbá nem helyezhetnek el a megosztott tartalomban olyan szöveget, képet vagy egyéb tartalmat, amely sérti a NewEnglandHungarians.org Felhasználói, Tartalmi és Magatartási Szabályzatát.


A megosztó vagy felhasználó által megjelenített gombokhoz, például a megosztás linkhez, a megosztónak csak a hivatalos NewEnglandHungarians.org által biztosított ikont vagy sima szöveg és link kombinációt kell használnia.


A felületek egyik esetben sem vezethetik félre a felhasználókat a link célját illetően. A felületek nem utasíthatják a felhasználókat arra, hogy a NewEnglandHungarians.org gombjára kattintsanak a felhasználók félrevezetése céljából.


A felületek nem reklámozhatnak díjakat, pénzeket vagy pénzbeli juttatásokat a NewEnglandHungarians.org gombokra való kattintásért cserébe. A félreértések elkerülése érdekében a felületek a NewEnglandHungarians.org gombokra irányíthatják a felhasználókat a tartalom és a funkcionalitás engedélyezése érdekében.


Amikor egy felület a NewEnglandHungarians.org gombhoz irányítja a felhasználókat, a gombműveletnek kapcsolódnia kell az adott felülethez vagy a kiadó tartalmához.


A Megosztás gombnál a felhasználó számára engedélyezett tartalomnak vagy funkciónak elérhetőnek kell lennie a felhasználó bármely közösségi kapcsolata számára, aki szintén engedélyezi azt. A NewEnglandHungarians.org elemzi a felületek, a NewEnglandHungarians.org gombjának használatát, többek között annak biztosítására, hogy megfeleljenek ezeknek az irányelveknek, és elősegítse a NewEnglandHungarians.org a gombok által a NewEnglandHungarians.org fejlesztését.


A NewEnglandHungarians.org gomb használatával a felületek engedélyt adnak a NewEnglandHungarians.org részére egy automatizált szoftveren keresztül (amelyet gyakran "webrobotnak" neveznek), arra, hogy a NewEnglandHungarians.org gombhoz társított webhelyeket részben elemezze.


Ha a felületek webhelyei vagy szolgáltatásai 13 év alatti gyermekeknek szólnak, vagy ha a felületek ténylegesen tudják, hogy webhelyüket vagy szolgáltatásukat 13 éven aluli gyermekek használják, akkor be kell tartaniuk az Egyesült Államok Gyermekek Online Adatvédelmi Törvényét a NewEnglandHungarians.org gombjainak használatakor. 


Gombokra, jelvényekre, bigyókra vonatkozó irányelv


Ezek az irányelvek megadják a NewEnglandHungarians.org különböző gombjainak és jelvényeinek tervezési specifikációit. Ezeket az elemeket előzetes jóváhagyás nélkül használhatja alkalmazásában (webhelyen vagy mobilalkalmazásban), feltéve, hogy betartja az alapvető irányelveket.


A NewEnglandHungarians.org előzetes írásos engedélye nélkül tilos a NewEnglandHungarians.org márkák olyan módon történő felhasználása, amelyet ez a dokumentum kifejezetten nem tárgyal. A gombhasználatnak meg kell felelnie a gombra vonatkozó szabályzatnak is.


A NewEnglandHungarians.org  jelvényt, oszd meg és kövesd a gomb márkaépítési irányelveit.


A NewEnglandHungarians.org jelvény hozzáadása weboldalhoz, e-mailhez vagy marketingkampányhoz megkönnyíti a rajongók számára, hogy kövessék, vagy csatlakozhassanak közösségéhez. Hasonlóképpen a Megosztás gomb segítségével a látogatók egyszerűen megoszthatják tartalmaidat köreikkel. Javasoljuk, hogy a NewEnglandHungarians.org jelvényt, a Megosztás gombot és a Követés gombot a megadott formátumban használd!


A NewEnglandHungarians.org ikon gombként vagy jelvényként


Bizonyos helyzetekben érdemes lehet használni a NewEnglandHungarians.org ikont, hogy a felhasználók tartalmat oszthassanak meg a NewEnglandHungarians.org webhelyen, vagy linkeljenek az Ön oldalára, hogy a felhasználók követni tudják Önt. Ezt mindaddig megteheti, amíg a kontextus egyértelművé teszi, hogy a felhasználó milyen műveletet hajt végre, amikor az ikonra kattint. Ezen kívül az ikonnak meg kell felelnie a NewEnglandHungarians.org alábbi ikonokra vonatkozó irányelveinek, beleértve a színsémát, a stílust és továbbiakat.


NewEnglandHungarians.org – Márkaengedélyek


Minden márkajegyünket a vonatkozó védjegy-, szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Ha szeretné használni a márkajegyeinket weboldalán, hirdetésben, cikkben vagy könyvben, vagy bárhol máshol, vagy bármilyen más médiában reprodukálni szeretné, először engedélyt kell kérnie a NewEnglandHungarians.org -tól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékeink felhasználói élményén soha nem szabad változtatni.


NewEnglandHungarians.org logó használata


A NewEnglandHungarians.org logó a márkánk legszembetűnőbb vizuális megjelenítése, és szeretnénk, ha a megfelelő módon használnák. Általában nem hagyjuk jóvá logónk használatát harmadik felek marketinganyagaiban. Ez magában foglalja az online és offline hirdetési felületetek például:

  • NewEnglandHungarians.org logóval ellátott áru. Nem adhatunk engedélyt a NewEnglandHungarians.org logó használatára különböző marketinganyagokban, mint például: pólódizájn, játék, szoftvercsomagolás vagy egyéb termékek.

  • Képernyőképek a NewEnglandHungarians.org termékekről. Nincs szüksége az engedélyünkre, ha a weboldalunkról (NewEnglandHungarians.org) vagy a keresési eredményoldalról készült változatlan képernyőképet, oktatási vagy szemléltető célokra szeretné használni. Ez nyomtatott (könyv, folyóirat, folyóirat, újság) vagy digitális (weboldal, DVD, CD) formátumokra vonatkozik. Kérjük, olvassa el alább a szabály alóli kivételeket néhány más termékünkre vonatkozóan.

  • Ne használjon változatlan képernyőképeket a NewEnglandHungarians.org ról (Webhelyről). Amikor azt mondjuk, hogy "változatlan", akkor azt értjük, hogy a képernyőképen nem jelennek meg grafikák, fotók vagy hirdetési másolatok, és nem változott a termékünk megjelenése. Nem adunk engedélyt a hirdetőknek arra sem, hogy a NewEnglandHungarians.org oldalait reklámozási termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használják (például a NewEnglandHungarians.org -on a legjobb helyezés megjelenítése).

  • Kérjük, helyezze el a következő feliratot minden olyan kép alá, amelyen NewEnglandHungarians.org termék képernyőképe vagy adata látható. Megjegyzés: A NewEnglandHungarians.org és a NewEnglandHungarians.org logó a FindYooour LLC bejegyzett védjegyei, csak engedélyekkel használhatók.


Védjegyek használata


Védjegyeink értékes eszközeink, és szeretnénk biztosítani, hogy felhasználóink ​​és partnereink helyesen használják azokat. Ezen védjegyek közé tartozik a NewEnglandHungarians.org tulajdonában lévő és készített logó, gombok, kitűzők, weboldal grafika és más képek és grafikai tervek.


Hogyan kell használni


Használhatja védjegyeinket termékeinkre vagy szolgáltatásainkra való pontos hivatkozással, amennyiben az ilyen hivatkozások megfelelőek és összhangban vannak védjegyeinkkel, kapcsolatos irányelveinkkel. Csak védjegyeink jóváhagyott változatait használhatja! Kérjük, kövesse az összes általános védjegyhasználati irányelvet. Azokra a védjegyekre is vonatkoznak ezen szabályok, amelyeket korábban használtak termékeinkkel kapcsolatban.


Hogyan ne használja


Védjegyeinket nem használhatja, építheti be vagy kombinálhatja harmadik fél márkanevével, terméknévvel, cégnévvel, kereskedelmi névvel vagy szlogennel.


Semmilyen védjegyünket nem használhatja olyan módon, amely azt sugallja, hogy Ön a NewEnglandHungarians.org vagy termékeink által támogatott vagy azzal kapcsolatban áll.


Például nem használhatja a védjegyeinket:

- domain nevekben,

- alkalmazásikonként vagy egy alkalmazásban,

- webhelyének legkiemelkedőbb elemeiként,

- fizikai árukon, promóciós anyagokon, névjegykártyákon vagy üzleti levélpapírokon,

- a termékismertetőkben.


Kérjük, ne módosítsa vagy utánozza jelzéseinket, grafikáinkat!