top of page

A Massachusettsi Magyar Egyesület Története

Magyarok Bostonban

A korai évek (18. század - 1956)

A 18. század óta tudunk magyar bevándorlókról New England-ben. A 19. században Kossuth Lajos is járt Bostonban, és találkozott itt élő magyarokkal. A századfordulón még kevés magyar élt a városban, de az 1930-as években az egyetemek köré csoportosult magyarok kis társasága tartott rendszeres összejöveteleket.

Az Egyesület megalakulása (1956-1964)

Az 1956-os forradalom után kb. 250 magyar menekült telepedett le Bostonban. Az újonnan érkezettek hamarosan kapcsolatba kerültek egymással, és segítették egymás beilleszkedését. Kezdetben a Washington Street-en, majd a Commonwealth Avenue-n lévő International Institute-ban tartották összejöveteleiket. Hamarosan felmerült egy magyar ház vagy egyesület létrehozásának a gondolata.


1964-ben megalakult a Hungarian Society of Massachusetts, Inc. (Massachusettsi Magyar Egyesület) és az első ünnepélyes ülését október 23-án este 8 órakor kezdte meg az International Institute-ban. Az alapító okmány szerint az elnök Danó Sándor, a vezetőségi tagok pedig Csóka Jenő, Szabó József, Danó Gitta és Tomits Mária voltak.

Az Egyesület tevékenységei (1964-től)

Az Egyesület célja a magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása. A forradalom utáni években a kommunista elnyomás alatt élő magyar nép szabad, Boston környéki képviselőinek tekintették magukat. Nemzeti ünnepeinkről, március 15-éről és október 23-áról kezdettől fogva ünnepi műsorok keretében emlékeztek meg.


Az Egyesület szervezett magyar iskolát, cserkészcsapatot, előadásokat, magyar filmeket és más kulturális programokat is. Ezek a programok hozzájárultak ahhoz, hogy a Boston környéki magyarok tájékozódjanak a magyar kultúra fontosabb eseményeiről.

Az Egyesület ma

Az Egyesület ma is aktívan működik, és továbbra is a magyar nyelv, kultúra és hagyományok ápolását tűzte ki célul. A programok között szerepelnek ünnepségek, előadások, koncertek, kirándulások és más kulturális rendezvények.


Fontosabb mérföldkövek:
 

  • 1964: Megalakul a Hungarian Society of Massachusetts, Inc.

  • 1960-as évek közepe: Hétvégi magyar iskola (másnéven Boskola)  szervezése

  • 1960-as évek: Cserkészcsapat megalakulása

  • 1986: A bostoni 1956-os forradalom emlékművének avatása

Az Egyesület jövője

Az Egyesület célja, hogy a jövőben is aktívan részt vegyen a magyar közösség életében, és hozzájáruljon a magyar kultúra megőrzéséhez és továbbadásához Bostonban és környékén