top of page

Miért legyek tag?

A Massachusettsi Magyar Egyesület szilárd céljai, hogy:

01.

A magyar nyelv, zene és kultúra gondozása, megőrzése valamint terjesztése és átadása a fiatal generációnak és minden érdeklődő számára.

02.

Olyan szervezetként működjön, amely összekovácsolja a Boston környékén élő magyarokat, korosztályuktól függetlenül.  

03.

Aktívan vállaljon vezető szerepet társas összejövetelek, kulturális és oktatási programok szervezésében.

Bevételek felhasználása

Magyar kulturális non-profit szervezetünk tagjai rendszeresen fizetett tagdíjának, és különböző színvonalas rendezvények bevételeinek köszönhetően tud a  Massachusettsi Magyar Egyesület 

Működési költségeket fedezni

A tagdíjak hozzájárulnak a szervezetünk mindennapi működési költségeinek fedezéséhez. Ezek a költségek például magukban foglalják a rendezvények, honlap, raktár költségait, adminisztratív díjakat (adóbevallás, számlafenntartás) illetve a tagszervezetek támogatását.  

Tagok bevonása és részvétel serkentése

A tagdíjak fizetése a tagok részéről azt jelzi, hogy elkötelezettek a szervezetünk és annak küldetése iránt. Ez ösztönzi a tagokat, hogy aktívan részt vegyenek a szervezeti életben, és aktívan hozzájáruljanak a közösségünk fejlődéséhez.

Tagdíjakból származó bevétel

A bevételek lehetővé teszik számunkra, hogy magas színvonalú kulturális programokat és rendezvényeket szervezzünk. Ezáltal hozzájárulunk a magyar kultúra népszerűsítéséhez és erősítéséhez mind a hazai, mind pedig a nemzetközi közösségekben.

Függetlenség és fenntarthatóság

A tagdíjak révén növeljük szervezetünk függetlenségét, és biztosítjuk fenntarthatóságát. Ez lehetőséget teremt számunkra arra, hogy kezdeményezéseket indítsunk és projekteket valósítsunk meg a tagok érdekében, anélkül, hogy kizárólag külső forrásokra lennénk utalva.

Magyar kultúra megőrzése

Támogatjuk a magyar kultúra megőrzését és átadását a következő generációk számára. A szervezetünk által támogatott programok és kezdeményezések révén hozzájárulunk a magyar identitás erősítéséhez és a kulturális örökségünk ápolásához.

Tagjaink előnyben részesülnek: 

  • Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe.

  • Az Egyesület rendezvényein kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen – túljelentkezés esetén a tagok elsőbbséget élveznek.

  • Hozzáférést kapnak egyéni jelszóval honlapunk kép- és videó anyagaihoz, csak a tagjainkat érintő dokumentumokhoz.

  • Az Egyesület hírleveleiből, hirdetéseiből folyamatosan informálódhatnak a helyi magyarságot érintő rendezvényekről, programokról.

  • Tagjaink számára az Egyesület  kiváló kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is működik.

  • Tanácskozhatnak és szavazhatnak a közgyűlésen.

  • Tisztségviselésre választhatnak és választhatók az Egyesület bármely szervébe.

  • Javaslatokkal, indítványokkal és panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez, különös tekintettel az Egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlására.