top of page

Az egyesületről


A Massachusettsi Magyar Egyesület (HSM) a magyar származású valamint a magyarság iránt érdeklődő természetes és jogi személyek, politikai és felekezeti hozzátartozástól független közössége, akik tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően támogatják az Egyesületet és részt vesznek annak tevékenységében.


Egyesületünk olyan non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az Egyesület alapszabályát. Az alapszabályok értelmében egyesületi tagnak tekintendő az, aki az évi tagsági díjat befizeti.

Az Egyesület céljai

Hagyományok ápolása

A magyar nyelv, kultúra, öntudat és hagyományok ápolása és továbbadása az érdeklődőknek és utódoknak, közös programok, rendezvények és összejövetelek rendezésével.

Támogatni egymást

Támogatni egymást az Amerikában való élet felépítésében, fenntartásában.

Amerikai-magyar kapcsolatok

A magyar kultúra megismertetése az amerikai lakosság minél szélesebb körében és ezáltal hozzájárulva az amerikai-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez, erősítéséhez.

Kapcsolatok ápolása

Kapcsolatok ápolása Magyarország és a világ magyarságával.

Támogatni a magyar érdekeket

Erkölcsi, szellemi és esetleges anyagi segítséggel támogatni a magyar érdekeket.